ค้นหาเพลงฟรีของ Lizz Wright

05:12 Seems I M Never Tired Lovin You Live Video Lizz Wright
03:40 My Heart Lizz Wright
03:28 Hit The Ground Lizz Wright
07:57 Lizz Wright Old Man
09:48 Lizz Wright Npr Music Tiny Desk Concert
04:03 Trouble Desert Footage Lizz Wright
05:25 Right Where You Are Lizz Wright & Gregory Porter
03:44 Speak Your Heart Lizz Wright
03:23 Lizz Wright Lean In Music Video
05:48 Lizz Wright Feat. By Wdr Big Band Grace
15:20 16 Avril Bruxelles Lizz Wright
25:18 Full Session 9/13/ Paste Studios New York Ny Lizz Wright
04:06 Blue Rose Lizz Wright
03:19 Lizz Wright Lullaby Of Birdland
03:45 Open Your Eyes You Can Fly Lizz Wright
05:13 Dreaming Wide Awake Lizz Wright
06:22 Lizz Wright "Eternity" Live At Java Jazz Festival