ค้นหาเพลงฟรีของ Lạng Sơn Quê Noọng (Hát Then) - V.A

03:30 Hát Then Lạng Sơn Quê Noọng Lạng Sơn Quê Em Làn Điệu Dân Ca Then
03:18 Vcbg I Hát Then Lạng Sơn I Lạng Sơn Quê Noọng Lạng Sơn Quê Em I Dân Ca Xứ Lạng
03:49 Hát Then Lạng Sơn Điệu Dân Ca Quê Noọng Dân Ca Xứ Lạng VCBG
23:08 Ru Hồn Lạc Vào Cõi Mộng 7 Bài Hát Then Lạng Sơn Lời Mới Hay Xao Xuyến Lòng Người
31:29 Lạng Sơn Quê Nọong Non Xa Xa Hát Then Hay Nhất p1
1:11:37 Tuyển Chọn Những Bài Hay Tuyệt Diệu Then Tày Lạng Sơn Say Lòng Người
03:44 Đặt Lời Hoàng Trung Thu Thể Hiện Clb Then Sli Lạng Sơn Lạng Sơn Quê Noọng
04:36 Hát Then Lạng Sơn Xuân Mà I Dân Ca Xứ Lạng VCBG
27:55 Lạng Sơn Các Nghệ Nhân Then Trẻ Thăm Nghệ Nhân Then Kỳ Cựu NNUT Nông Thị Lìm
03:18 Vcbg I Hát Then Quê Noọng Đây Pòi I Biểu Diễn Lương Hà Thảo My
27:52 7 Bài Hát Then Cao Bằng Hay Nhất Điệu Then Nhớ Bác VCBG
03:42 Vcbg I Hát Then Lạng Sơn Quê Em I Thiếu Nhi Hội Bảo Tồn Dân Ca Tỉnh Lạng Sơn
13:23 Then Thơ Trẻ Nhất Lạng Sơn Then Tày Cổ Nhất
05:41 Vcbg I Hát Then Lạng Sơn I Hái Hoa I Dân Ca Xứ Lạng
19:56 Vcbg I 4 Bài Hát Then Đàn Tính Của Gia Đình Nghệ Nhân Mã Văn Trực Xã Bành Trạch Bắc Kạn
04:20 Vcbg I Hát Then Lạng Sơn I Tiếng Chim Khảm Khắc I Dân Ca Xứ Lạng
07:38 Sáng Tác Hoa Cương Thể Hiện Nghệ Nhân Bích Liên Hát Then Hà Quảng Quê Noọng